Müügikoolitused

Kui Su praktiline pool on juba piisavalt tugev, ning tahad enda teooriat tugevamaks muuta või lihtsalt uusi teadmisi ammutada, siis vali endale meelepärane teema müügikoolituse valdkonnast.

Sellutions OÜ koolitused ja müügikoolitused on originaalsed ning baseeruvad meie enesearengu ja kümneaastase kogemuse käigus omandatul. Oleme kõiki oma teooriaid nii enda kui oma tiimi peal tuhandeid kordi praktikas katsetanud ja modifitseerinud ning tänu sellele võime uhkuse ja julgusega öelda, et räägime vaid sellest, mis reaalselt ka töötab. Meie mõtted, ideed ja tehnikad tõesti toimivad!

Telemüük / telemarketing

Telemüük

Anname kõik vajalikud teadmised sinu müügiinimestele edasi, et nad telemüügis / telemarketingis tippu jõuaksid!

Closing

Closing

Closingud, mis sulgevad müügid, mitte uksed!
Miks ja millal ABC ei tööta?
50 erinevat closingut!

Vastuväited

Vastuväited

Vastuväited või ettekäänded?
Kuidas vastuväidetega toime tulla?

Ajaplaneerimine

Ajaplaneerimine

Miks ja kuidas enda päeva planeerida?
Planeeritud päeva kasu?

Enesehäälestamine

Enesehäälestamine

Kuidas ja miks ennast häälestada vaja?
Kuidas valmistada ennast müügi tegemiseks ette?

Eesmärgistamine

Eesmärgistamine

Kuidas ja miks seada eesmärke?
Eesmärkide teadvustamine vs aeg?

Motivatsioon

Motivatsioon

Kuidas suhtumine määrab edu?
Kuidas püsida motiveerituna?

Kontakti saamise kunst

Kontakti saamise kunst

Kuidas inimestes huvi tekitada?
4 ja 10 sekundi reegel!

Müügipsühholoogia

Müügipsühholoogia

Kehakeel vs hääl vs sõnad!
Approachi 3 olulist osa!

Müügi kava

Müügikava

Kindel tee või lihtsalt uitamine?
Müügikava vajalikkus?

Kaardistamine

Kaardistamine

Küsimuste küsimise kunst.
Miks kaardistada kui võib oletada?

Demo

Demo

Huvi tekitamine ja hoidmine!
Demo 123

Inimtüübid

Inimtüübid

Missuguseid inimtüüpe leidub?
Kuidas inimtüüpe ära tunda ning kuidas neile läheneda?

Harjumused

Harjumused

Harjumuste kujundamine!
Head vs halvad harjumused.

Ja palju muud...

Ja palju muud...

Ei leidnud endale sobivat?
Võta meiega ühendust ning leiame ka sulle vajaliku!

KOMBINEERI!

 Ole loominguline – pane ise kokku koolitusteemad, mis Sulle vajalikud või huvipakkuvad!

Aga kui usaldad meid, siis analüüsime meeleldi Sind või Sinu meeskonda ning paneme kokku müügitreeningu vastavalt vajadusele!

Müügikoolitused

Kontakti loomise müügikoolitus

Kontakti saamise kunsti koolitus annab arusaamise kuidas inimestega meeldejäävat ja teistest eristuvat kontakti luua. Antud müügikoolitus pakub mitmeid erinevaid viise, kuidas klientidega vestlust alustada.

Kuidas tekitada kliendis meeldejääv emotsioon esimese nelja sekundiga? Antud müügikoolitus toob usalduse loomise teooriad, koos iga koolitusel osalejaga, praktikasse!

Kaardistamise koolitus

Müügikoolitused ei keskendu tavaliselt antud teemale väga põhjalikult, sest kaardistamine on tihti ebamugav protsess nii kliendile kui müügiinimesele. Küsimusi on vaja küsida, kuid kui nendega liialt hoogu sattuda, siis tüdineb klient ära enne kui demoni üldse jõuad.

Kaardistamise müügikoolitus pakub välja viisid, kuidas ja milliseid küsimusi küsida, nii, et see ei muutuks kliendile ebamugavaks ega ülekuulavaks. Koolitusel testime igaühega tema valdkonnas läbi kui pikalt võiks kaardistamine aega võtta, mitu küsimust maksimaalselt esitada võiks ning loome igaühe jaoks eraldi kaardistamise kava! See müügikoolitus õpetab, et rumalaid küsimusi ei ole olemas!

Müügi demo koolitus

Antud müügikoolitus lahkab müügiprotsessi üht olulisimat osa! Demo läbiviimise ehk pakkumise tegemise juures on müügiinimestel tihti probleemiks täpselt õige lahenduse leidmine. Seetõttu pakutakse välja mitu erinevat lahendust, mis klienti aga aina rohkem segadusse ajab.

Meie DEMO müügikoolitus lahendab selle probleemi enda loodud kiire ja efektiivse demo süsteemiga. Koolitus annab sulle edasi müügidemo, millega suudad igale kliendile sobiva lahenduse leida kiirelt. Antud müügikoolitus garanteerib selle, et teenuste/toodete valikus tulemusetult tuhnimise võid minevikku jätta! 

Closingu koolitus

Peamine mure closingu protsessis on vale closingu ajastus (liialt varane või hiline), vale tehnika või müügiagendi julguse puudumine müüki lukku lüüa.

Koolitus keskendub erinevatele closingu stiilidele ning prooovime need praktikas järgi, et neid reaalsetes olukordades kasutama asuda.
Closingu müügikoolitus töötab välja igaühele sobiva closingu stiili, et müügid lukku lüüa. Käesolev müügikoolitus aitab Sinu tiimil just seda teha!

Vastuväidete koolitus

Vastuväited on müügiprotsessis paratamatu osa. Kuuleme müügiinimestena neid ju igapäevaselt.
Seetõttu on meil pakkuda vastuväidete müügikoolitused, millega muudame müügiinimese reaktsiooni vastuväidetele.
Koolitused annavad arusaama kas tegemist on põhjendatud vastuväitega või lihtsalt kliendipoolse ettekäändega, et mitte lepingut täna või üleüldse allkirjastada? Kaardistame iga koolitusel osaleja individuaalsed ja valdkonnapõhised vastuväited ning otsime nendega tegelemiseks parimad lahendused. See müügikoolitus annab Sinu tiimile vastused igale küsimusele!

Argumenteerimise koolitus

Argumenteerimise koolitus aitab ära tunda, kas tegemist on vaidluse või argumenteerimisega.  Antud müügikoolitus keskendub argumentide kiirele leidmisele, välja mõtlemisele ja kasutamisele.

Samuti näitab argumenteerimise koolitus kuidas argumenteerimisest võitjana välja tulla isegi siis, kui sul pole õigus? Lisaks õpetab müügikoolitus, kuidas enda tugevamaid argumente, mitte tühjalt välja loopida!

Müügi kava koolitus

Iga tegevuse efektiivseks läbiviimiseks vajame struktuuri või kava. Struktuur / kava annab meile protsesside järjekorra, mida peame jälgima ning teame alati, et kui seda täpselt järgime, siis jõuame ka soovitud eesmärgini.

Müügi kava koolitus annab edasi efektiivse kava ehk protsesside järjekorra müügiprotsessi üle kontrolli saavutamiseks ja selle hoidmiseks. Tänu müügikavale jõuavad koolituse läbinud 50% võrra suurema tõenäosusega soovitud eesmärgini. Vali just see müügikoolitus ja aitame eesmärgid saavutada!

Müügipsühholoogia koolitus

Müügikoolitus 101 – keskendume müügi põhitõdedele. Teame, et esimene müügikoolitus on oluline viia läbi enne kui müüginimene tööle hakkab aga kahjuks jääb sellest uuele inimesele meelde vaid heal juhul 50%. Selleks, et müügikoolitus oleks inimesele meeldejääv tuleb neid korrata. Seetõttu oleme otsustanud müügipsühholoogia koolitusest teha müügikoolitused. Anname igale alustavale müüginimesele võimaluse käia kuni 3 korda meie koolitusel ilma mingit lisatasu küsimata. Kordamine on ju tarkuse ema!

Müügikoolituse käigus selgitame, kuidas inimestes kiiresti usaldust tekitada, neid veenda ja kuidas müügile järgnevalt positiivne emotsioon garanteerida. Koolitus on suunatud pigem müügivaldkonnas värsketele inimestele, kuid sobib ka vanematele tegijatele, kes soovivad põhitõdesid uuesti meelde tuletada. Müügipsühholoogia ehk müügikoolitus pakub Sinu uuele töötajale parima baasi edu saavutamiseks!

Koolitused

Eesmärgistamise koolitus

Seame eesmärgid ning loome igale inimesele personaalse eesmärkide fookuses hoidmise süsteemi. Jälgime eesmärkide poole liikumise protsesse ning saavutame üheskoos seatud eesmärgid.

Eesmärgistamise müügikoolitus aitab müügiinimesel seada kindlad sihid kuhu ta soovib liikuda!

Motivatsiooni koolitus

Motivatsiooni koolitused on ehitatud motivatsiooni olemuse ning erinevate faktorite analüüsile, mis meie motiveeritust mõjutavad. Sellest tulenevalt planeerime ja viime ellu tegevused, mis motivatsiooni kasvatavad ning seda kõrgel hoiavad.

Motivatsiooni koolitus pole mõeldud vaid müügikoolituse osana vaid igaühele, kes soovib oma eesmärkideni jõudmiseks motivatsiooni tõsta. Meie koolitused viivad Sinu motivatsiooni kõrgeimale tasemele!

müügikoolitus

Harjumuste müügikoolitused

Müügikoolitus ei sisalda endast tavaliselt harjumuste koolitust. Leiame, et harjumused määravad meie elus selle kuhu, kuidas ja millal jõuame.

Seetõttu kaardistame head ja halvad harjumused. Vähendame ja võimalusel eemaldame halvad harjumused enda tegevusest. Paneme iga inimesega paika individuaalse tegutsemiskava harjumuste muutmiseks. Meie koolitused panevad Sinu ja Sinu inimeste parimad küljed särama!

Inimtüüpide müügikoolitus

Müügikoolitused Sellutionsi meeskonnas sisaldavad alati ka inimtüüpide koolitust, sest leiame, et peame tundma inimesi kellega suhtleme. Peame ju müügis väga kiiresti aru saama, mis mingit inimest kõnetab ja seetõttu oleme suunanud väga suure rõhu inimtüüpide koolitusele.

Inimtüüpide koolituse käigus õpime tundma nelja põhilist inimtüüpi ning müügikoolitus selgitab, kuidas nendega peaks ja kuidas nendega ei tohi käituda. Leiame kiireima viisi, kuidas inimtüüpe lihtsalt eristada. Koolitus paljastab igale inimtüübile olulised küsimused ja nipid, kuidas iga tüübiga paremat suhtluskeskkonda luua.

Ajaplaneerimise koolitus

Ajaplaneerimise koolituse käigus tegeleme tänapäeva inimeste seas üldlevinud probleemiga, mille puhul 24 tunnist ööpäevas ei piisa.
Selgitame välja kuhu aeg kaob ja mis on suurimad ajaröövlid meie elus.
Ajaplaneerimise koolitus lahendab olukorra nõnda, et jagame päeva lühemateks perioodideks ning paigutame iga tegevuse just talle sobivaimasse vahemikku.